Sdílej

Náhrada škody v pracovněprávních vztazích

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské poskytuje komplexní právní služby v oblasti náhrady škody v pracovněprávních vztazích.

Naše advokátní kancelář poskytuje poškozeným právní poradenství při vymáhání náhrady škody způsobené při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi. Při uplatňování nároků na náhradu škody zastupujeme zaměstnavatele i zaměstnance.
AK Cerovská zastupuje zaměstnance i při uplatňování nároků při vzniku pracovních úrazů.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.