Sdílej

Advokátní kancelář AK Cerovská

O kanceláři

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské poskytuje právní služby ve všech oblastech práva České republiky i práva Evropské unie a to právnickým i fyzickým osobám, podnikatelům i nepodnikatelům. JUDr. Veronika Cerovská , ve všech stupních řízení. Advokátní kancelář poskytuje právní služby v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské se sídlem na adrese Petrská 1136/12, Praha se nachází v Petrské čtvrti, v části Nového Města, které spadá do městské části Praha 1. Advokátní kancelář se nachází v těsné blízkosti Petrské věže, na rohu ulic Petrská a Biskupská.

Advokátní kancelář má výbornou dopravní dostupnost, nachází se v blízkosti stanic metra Náměstí Republiky (B) a Florenc (B a C) a tramvajových zastávek Bílá labuť a Těšnov. Podrobněji zde.

O advokátce

JUDr. Veronika Cerovská, rozená Filipová, absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2008. Po složení rigorózní zkoušky v oblasti mezinárodního práva soukromého v roce 2009 ji Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra obchodního práva, oprávnila užívat akademický titul JUDr.

Právní praxi zahájila JUDr. Veronika Cerovská v roce 2008, kdy po ukončení studia pracovala v několika významných pražských advokátních kancelářích jako advokátní koncipientka. V průběhu své praxe získala značné zkušenosti v oblasti celé generální právní praxe, zejména pak v oblasti práva obchodního a občanského, práva duševního vlastnictví a práva rodinného.

V roce 2012 JUDr. Veronika Cerovská složila advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně a byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory pod reg. č. ČAK 14488.

JUDr. Veronika Cerovská absolvovala v roce 2014 několikaměsíční kurz v oblasti posuzování a uplatňování přijatelných stížností k Evropskému soudu pro lidská práva. V současné době je jedním z mála advokátů v České republice, který toto vzdělání má.