Sdílej

Zastupování v řízeních před soudy

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské zastupuje své klienty v řízeních před soudy České republiky.

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti procesního práva. Klienty zastupujeme před všemi soudy České republiky a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.
Naše advokátní kancelář má bohaté zkušenosti při zastupování našich klientů v občanskoprávních sporech a obchodněprávních sporech, v oblasti rodinného práva, pracovního práva a v neposlední řadě v oblasti práva duševního vlastnictví.

Před zahájením soudního sporu jsme schopni pro naše klienty připravit právní stanovisko, v němž posoudíme možná rizika soudního sporu, zejména zhodnotíme důkazní postavení, a s ohledem na to doporučíme klientovi soudní spor či pokus o smírné řešení sporu. Připravujeme také předžalobní upomínky.
O všech procesních úkonech, jakož i o aktuálním stavu soudního sporu, vždy klienta informujeme. Naše procesní postupy vždy korigujeme s ohledem na nejnovější judikaturu Ústavního soudu České republiky, Nejvyššího soudu České republiky a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.