Sdílej

Ochrana spotřebitelů

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské poskytuje komplexní právní služby v oblasti ochrany spotřebitelů. Spotřebitelům, tedy nepodnikajícím osobám, poskytuje advokátní kancelář AK Cerovská právní poradenství týkající se nároků spotřebitelů vyplývající ze spotřebitelských smluv.

Poskytujeme právní servis zejména při uplatňování nároků z porušení povinností podnikatele vůči spotřebiteli a z neplatných spotřebitelských smluv. Poskytujeme právní stanoviska ohledně možnosti odstoupit či vypovědět spotřebitelské smlouvy. V neposlední řadě poskytujeme právní poradenství také týkající se nároků z uplatněné záruky.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.