Sdílej

Smlouva o smlouvě budoucí o převodu nemovitostí

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské poskytuje právní služby při uzaviraní smlouvy o smlouvě budoucí.

Smlouva o smlouvě budoucí se uzavírá tam, kde z nějakého důvodu není možné, nebo smluvní strany nechtějí, uzavřít bezprostředně po dohodnutí smluvních podmínek kupní smlouvu. Smlouva o smlouvě budoucí je jakýmsi mezikrokem ke kupní smlouvě.

Smlouva o smlouvě budoucí se zpravidla používá, jestliže kupující hradí část kupní ceny pomocí hypotečního úvěru.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.