Sdílej

Licenční smlouvy

Pro naše klienty připravujeme návrhy licenčních smluv zejména v oblasti autorských děl a ochranných známek, popř. připomínkujeme návrhy druhé smluvní strany.
V této oblasti poskytujeme komplexní právní služby, které zahrnují předsmluvní komunikaci, zázemí pro sepsání licenční smlouvy a následnou komunikaci a registraci licenční smlouvy u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.