Sdílej

Ústavní stížnost

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské pomáhá svým klientům podat ústavní stížnost.

Soudní řízení v České republice probíhá na základě dvouinstančního řízení. Proti rozhodnutí soudu prvního stupně lze podat řádný opravný prostředek - odvolání. V mnoha případech lze podat navíc i mimořádný opravný prostředek - dovolání.
Existují však případy, kdy se Vám ani prostřednictvím mimořádného opravného prostředku nepodaří domoci se svého práva. Český prání řád na tuto skutečnost pamatuje a pro tyto případy umožňuje podat ústavní stížnost. Ústavní stížnost lze podat pouze v případě, že účastník řízení vyčerpal všechny řádné a mimořadné opravné prostředky za předpokladu, že bylo porušeno jeho základní lidské právo.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.