Sdílej

Zastupování poškozeného

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské poskytuje právní pomoc v oblasti trestního řízení. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby klientům, kterým byla trestným činem způsobena majetková, morální či jiná škoda nebo kterým bylo ublíženo na zdraví.

Škodu primárně uplatňujeme v rámci adhezního řízení o náhradě škody vedeného v rámci trestního řízení.
Teprve v případě, že soud odkáže poškozeného na civilní řízení, uplatňujeme náhradu škody v občanském soudním řízení. Uplatňování škody v rámci adhezního řízení je pro klienta oproti civilnímu řízení rychlejší a levnější způsob, kterým se může domoci svého nároku..

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.