Sdílej

Uplatňování nároků při porušení autorských práv

Našim klientům, autorům autorských děl, poskytujeme právní služby při uplatňování nároků při porušení autorských práv. Autorským dílem se rozumí dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

V rámci předžalobní komunikace i v rámci soudního řízení uplatňujeme osobnostní (zejména právo na ochranu autorství) i majetkové (zejména právo na rozmnožování a rozšiřování díla) nároky autora.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.