Sdílej

Autorské právo

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské poskytuje právní pomoc v oblasti práva autorského.

Sepisujeme licenční smlouvy, uplatňujeme osobnostní nároky i majetkové nároky autora. Jsme schopni uplatňovat právo autorské, zejména pak právo výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu a právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu.

JUDr. Veronika Cerovská, advokátka poskytuje právní poradenství u jednání v hospodářské soutěži (např. nekalá soutěž) a v neposlední řadě poskytuje právní pomoc v oblastech jako je ochrana osobnosti a ochrana firmy.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.