Sdílej

Právo duševního vlastnictví

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské poskytuje právní služby v oblasti práva duševního vlastnictví. Jsme schopni poskytnout Vám právní zastoupení při jednání před následujícími institucemi:
  • Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV),
  • Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM),
  • Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).
  • Našim klientům pomáháme projít celým procesem podávání přihlášky pro:

  • ochranné známky,
  • užitné vzory,
  • průmyslové vzory,
  • patenty / vynálezy.

Našim klientům, kteří již mají své výrobky chráněny právem duševního vlastnictví, pomáháme uplatňovat své nároky, kdy jsme schopni podávat námitky, připomínky, žaloby k uplatnění práv z průmyslového a duševního vlastnictví. Našim klientům jsme schopni sepsat licenční smlouvy tak, aby mohli svá práva z duševního vlastnictví efektivně využívat.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.