Sdílej

Uplatňování práv z duševního vlastnictví

Našim klientům poskytujeme právní služby při uplatňování práv z duševního vlastnictví. Zejména při uplatňování práv z ochranných známek, užitných vzorů, průmyslových vzorů a patentů.

Naše klienty zastupujeme v rámci předžalobní komunikace s protistranou i v rámci soudního řízení.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.