Sdílej

Uplatňování škody v adhezním řízení

Adhezním řízením se rozumí řízení, které může být vedeno samostatně, ale vzhledem k tomu, že již probíhá řízení jiné (hlavní), je možné projednat adhezní řízení v rámci řízení hlavního.

Klasickým případem adhezního řízení je řízení o nároku poškozeného na náhradu škody, které je vedeno v rámci trestního řízení vůči obviněnému. Poškozený se tak v rámci adhezního řízení může rychleji a levněji domoci svého nároku.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.