Sdílej

Občanské právo

V rámci občanského práva poskytuje advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské právní služby zejména v oblasti práva nemovitostí a bytového práva.

Poskytujeme komplexní právní služby týkající se závazkového práva, přičemž našim klientům nabízíme již předsmluvní komunikaci s druhou smluvní stranou, přípravu návrhu smlouvy či připomínkování návrhu protistrany, zázemí pro podpis smlouvy, jakož i následný právní servis.

Naše kancelář se podrobně zabývá ochranou spotřebitele i právem ochrany osobnosti. Zájmy našich klientů hájíme také při uplatňování náhrady škody ať již je způsobena porušením závazku či deliktem škůdce.

V neposlední řadě poskytujeme právní pomoc také v případě dědického práva.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.