Sdílej

Procesní právo

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské poskytuje komplexní právní služby v oblasti procesního práva.
Procesní právo zahrnuje soudní řízení, řízení před rozhodci a rozhodčími soudy i před orgány veřejné správy.

Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské Vám poskytne právní zastoupení před soudy všech stupňů, před ústavním soudem, zastoupení před rozhodci a rozhodčími soudy i před orgány státní správy ve všech oblastech práva. Naše advokátní kancelář zastupuje klienty v trestních řízeních, ať už jako obhájce obžalovaných či zmocněnec poškozených.
Dále zastupujeme klienty v občanskoprávních, pracovněprávních sporech a obchodněprávních sporech, zejm. vymáhání pohledávek, odpovědnost za škodu, neplatnost ukončení pracovního poměru, rozvody, spory o výživu a výchovu dítěte.
Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské poskytuje v neposlední řadě našim klientům právní zastoupení před správními úřady, zejména před Úřadem průmyslového vlastnictví a katastrálními úřady.

Máte zájem o naše právní služby? Kontaktujte Advokátní kancelář JUDr. Veroniky Cerovské.